Menningar-Bakki * Viðhalda og efla þjóðlega menningararfleið til sjávar og sveita*
-------- Alþýðuhúsið á Eyrarbakka - Vinir alþýðunnar - Á undan sinni framtíð --- "Stærra í hugum okkar en við sjálfir gerum okkur grein fyrir" ---

01.06.2018 19:44

Allt klappað og klárt með nýjan meirihluta í Árborg

 

 

Undirritunin fór fram á lóð Hússins á Eyrarbakka.

Á myndinni eru frá vinstri:

Helgi S. Haraldsson, Tómas Ellert Tómasosn, Arna Ír Gunnarsdóttir,

Eggert Valur Guðmundsson og Sigurjón Vídalín Guðmundsson.

Ljósm.: VÍSIR/MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON

 

 

Allt klappað og klárt með nýjan meirihluta í Árborg

 

 

Í morgun var skrifað undir meirihluasamstarf þeirra flokka sem mynda nýjan meirihluta í Sveitarfélaginu Árborg. Þetta eru flokkarnir Áfram Árborg, Miðflokkurinn,  Framsókn og óháðor og Samfylkingunni í Árborg. 

Forseti bæjarstjórnar í nýrri bæjarstjórn verður Helgi S. Haraldsson frá Framsókn og óháðum og formaður bæjarráðs verður Eggert Valur Guðmundsson, Samfylkingunni. Auglýst verður eftir nýjum bæjarstjóra á næstu dögum Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur verið í hreinum meirihluta í Árborg síðustu tvö kjörtímabil verður í minnihluta á nýja kjörtímabilinu.Hér fyrir neðan má sjá málefnasamning nýja meirihlutans:

Markmið meirihlutans um rekstur sveitarfélagsins eru eftirfarandi:

Fræðslu- og menntamál

Boðið verði upp á leikskólapláss fyrir öll börn í Sveitarfélaginu Árborg frá 12 mánaða aldri og tryggt verði að til staðar verði nægjanlegt framboð leikskólarýmis.

Leik,- grunn-, og tónlistarkennurum verði tryggð viðunandi starfsaðstaða og sjálfstæði þeirra í starfi aukið og stutt verði við endurmenntunarmöguleika starfsfólk.

Systkinaafslættir í leikskólum verði endurskoðaðir.

Móðurmáls- og íslenskukennslu fyrir tvítyngd börn verði efld.

Unnið verði með samstilltum aðgerðum gegn einelti og félagslegri einangrun barna í samfélaginu.
Tölvukostur og upplýsingakerfi skólanna verði bætt með það að markmiði að styðja börn, foreldra og skóla í að takast á við stafrænan veruleika.

Verkmenntun og kennsla í skapandi greinum verði efld.

Sérfræðiþjónusta í grunnskólum Árborgar verði efld.

Opnunartímar og sumarlokanir leikskóla verði endurskoðaðir í samráði við starfsfólk og foreldra.


 

Atvinnumál
 

Ráðist verði í átak í atvinnuppbyggingu og ferðaþjónustu, þar sem stuðlað verði að nýsköpun og frumkvöðlastarfi í samstarfi við ferðaþjónustuaðila.

Sveitarfélagið verði markvisst kynnt sem góður valkostur fyrir fyrirtæki og opinberar stofnanir. 

Tryggt verði að ætíð sé til staðar sé nægt framboð lóða undir fjölbreytta atvinnustarfsemi.

Mótuð verði atvinnustefna sveitarfélagsins til framtíðar.

Leitað verði leiða til að ljúka við Menningarsalinn á Selfossi í samstarfi við aðra aðila.


 

Velferðar- og fjölskyldumál
 

Þrýst verði á ríkisvaldið að tryggt verði að byggð verði næg hjúkrunarrými fyrir aldraða, í takt við íbúaþróun og fyrirsjáanlega þörf á svæðinu.

Félagsleg heimaþjónustu verður efld, með það að markmiði að aldraðir geti dvalið lengur heima.

Leitað verði eftir samstarfi við SÁÁ um rekstur göngudeildar í sveitarfélaginu.

Átak verði gert hjá sveitarfélaginu í ráðningu fólks með skerta starfsgetu og atvinnurekendur á svæðinu hvattir til þess sama.
Unnið verði markvisst að því að tryggja framboð á öruggu og ódýru leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins eða í samstarfi við húsnæðisfélög sem rekin eru án hagnaðarmarkmiða um byggingu og rekstur íbúða fyrir tekjulægri einstaklinga og fjölskyldur. Tryggðar verði lóðir fyrir þær byggingar svo hægt verði að fara í framkvæmdir sem fyrst.

Hraðað verði uppbyggingu og aukið framboð á íbúðum fyrir fatlað fólk.


 

Íþrótta- og tómstundamál
 

Mótuð verði framtíðarstefna í samráði við íbúa og áhugamannafélög um áherslur og uppbyggingu á aðstöðu til félagsstarfs, íþróttaiðkunar og annars tómstundastarfs.

Gerð verði framkvæmdaáætlun um uppbyggingu íþróttamannvirkja í öllu sveitarfélaginu.

Tryggt verði að öll börn og unglingar hafi jafna aðgang að íþrótta- og æskulýðsstarfi, óháð efnahag.


 

Umhverfis- og skipulagsmál
 

Unnið verði að framtíðarlausn í fráveitumálum sveitarfélagsins.

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Árborgar 2010-2030 verði endurskoðað.

Mótuð verði heildstæð umhverfisstefna sem tekur á umgengni, sorphirðu, samgöngum, notkun vistvænna vara og minni umbúðanotkun. Sorpflokkun verði aukin, hafin söfnun á lífrænum úrgangi og settir upp grenndarstöðvar á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu.

Unnið verði að svæðisskipulagi með nágrannasveitarfélögum í þeim tilgangi að kortleggja og laða að atvinnustarfsemi. 

Gjaldskrá Selfossveitna verði endurskoðuð með það að markmiði að gæta jafnræðis meðal allra notenda sveitarfélagsins.

Endurskoðað verði fyrirkomulag og aðgengi almenningssamgangna innan sveitarfélagsins.

Þrýst verði áfram á stjórnvöld að ráðast í byggingu nýrrar brúar yfir Ölfusá og tvöföldun þjóðvegarins á milli Hveragerðis og Selfoss.


 

Stjórnsýsla og fjármál
 

Auglýst verði staða bæjarstjóra.

Álagningarprósenta fasteignaskatts verði endurmetin og afsláttarreglur endurskoðaðar.

Lækkað verði hlutfall íbúa sem geta farið fram á íbúakosningu um einstök mál. Íbúalýðræði og hverfaráðin verði efld.
Íbúafundir verði haldnir reglubundið til að veita upplýsingar um málefni sveitarfélagsins og gefa íbúum kost á að hafa áhrif á stefnumótun og rekstur bæjarfélagsins.

Sett verði tímasett langtímamarkmið um lækkun skulda. Innleiddir verði bættir verkferlar við eftirfylgni bæjarfulltrúa með rekstrinum.

Útboð og verðkannanir verði almenna reglan við öll innkaup til sveitarfélagsins.

Heimasíða sveitarfélagsins verði efld verulega og rafræn afgreiðsla mála gerð möguleg.

Sveitarfélagið Árborg verði fyrirmyndar sveitarfélag varðandi öryggis- og neyðarmál, og vinni með ríkinu að tryggja öfluga lögreglu og heilbrigðisstofnanir á Suðurlandi. Skýra skal betur í hverju ábyrgð sveitarfélaga vegna almannavarna í héraði felst og hvernig samvinna við ríkisvaldið skuli vera háttað.


Af www.visir.is


Skráð af Menningar-Staður